Up Owners Club banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
2 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Jeg har nu haft min Up i 1 måned og er glad for den. Det er en fornøjelse at køre i den. Det er en High up med det hele og den kører super godt.
 

·
Registered
Joined
·
99 Posts
Hej Morgan,
Dette er et Engelsk forum. This is an English forum. Translation please!

Regards
A.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top